Nieuwsbrief Zwerfafval - juni 2023

juni 2023

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

21 juni: Webinar wetgeving wegwerpplastic

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 wordt nieuwe wetgeving van kracht over het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes. Deze wetgeving gaat veel impact hebben voor de horeca, bij evenementen, maar ook bij u op kantoor! Wilt u meer weten over deze wetgeving en hoe uw gemeente hiermee om kan gaan? Neem dan deel aan de webinar wegwerpplastic op 21 juni van 10:00 tot 11:30. Op de agenda: toelichting over de wetgeving, een gemeente aan het woord over hun aanpak en gelegenheid om vragen te stellen. Meld u aan via dit formulier.
Voor meer informatie over de nieuwe regelgeving kunt u alvast een kijkje nemen op www.minderwegwerpplastic.nl en voor u als gebiedsbeheerder is er een brochure over de SUP-regelgeving gemaakt.

Benchmark Zwerfafval van start!

Wil je meer inzicht in de kosten van zwerfafval? En wil je weten hoe je gemeente of reinigingsdienst het doet ten opzichte van andere organisaties? Doe dan mee met de benchmark zwerfafval die de NVRD in samenwerking met Rijkswaterstaat binnenkort opstart. Deelname is gratis.

Tips voor succesvol samenwerken met vrijwilligers

Hoe ondersteun én versterk je een community van vrijwillige zwerfafvalrapers? Daarover ging de impactsessie van Schouders onder Schoon op 16 mei. Diverse gemeenten en vrijwilligers vertelden over hun samenwerking bij de aanpak van zwerfafval. We verzamelden de belangrijkste tips en lessen op schoudersonderschoon.nl. Hier kijk je ook de presentaties terug en lees je meer over de belangrijkste thema’s van de middag. En je krijgt antwoord op de vraag: hoe denken vakgenoten over de inzet en ondersteuning van schoonvrijwilligers?

Inwoners/consumenten en de nieuwe regels over wegwerpplastic

Van een aantal gemeenten hebben we de vraag gekregen: hoe kunnen wij aan inwoners kenbaar maken welke nieuwe regels over wegwerpplastic gaan gelden? Vanaf 1 juli mogen afhaal- en bezorglocaties wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer gratis meegeven. Lees verder over hoe inwoners geïnformeerd worden en wat je als gemeente kunt doen.