Nieuwsbrief Zwerfafval - december 2022

december 2022

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

Nieuw Maatwerktraject: doe mee en krijg gratis advies op maat

RWS deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar succesvolle aanpakken om plastic zwerfafval langs en in rivieren te voorkomen. Die kennis is nu beschikbaar.
Hoe ziet een maatwerktraject eruit?
Wat: We helpen je bij het aanpakken van oorzaken en veroorzakers van plastic zwerfafval langs de grote rivieren in Nederland met een gratis advies op maat. We kijken wat bronnen kunnen zijn en welke aanpakken kunnen helpen. We adviseren over financiering en het krijgen van bestuurlijk commitment. En we kunnen meebetalen aan projectkosten.
Voor wie: gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en onderdelen van Rijkswaterstaat met een beheertaak bij rivieroevers.
Meer info: Bronaanpak plastic zwerfafval

Vergoeding voor opruimen wegwerpplastic in 2023?

2023 geldt als een overgangsjaar voor de zwerfafvalvergoeding voor gemeenten. Onzeker is of gemeenten de ingezette extra activiteiten vanuit de Raamovereenkomst middelen van het Afvalfonds/NedVang door kan zetten in 2023. Terwijl de nieuwe regeling, de 2023-vergoeding voor gemeenten voor het opruimen van wegwerpplastic vanuit de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, pas eind 2024 tot een uitkering leidt. De gemeente Haarlemmermeer heeft mogelijk een oplossingsrichting gevonden om de middelen over 2023 toch alvast te alloceren en te kunnen gebruiken in 2023. Zie ter inspiratie de brief van de gemeente Haarlemmermeer aan de gemeenteraad.

Personele wisselingen zwerfafvaldossier IenW

Half januari begint Jaap Dinkelman als dossierhouder zwerfafval bij het ministerie van IenW. Hij wordt aanspreekpunt voor onder andere de UPV zwerfafval, de zwerfafval-campagne en de beleidsinzet voor sigarettenafval. Hij neemt daarmee het stokje over van Maja Valstar, die bij IenW blijft werken, maar zich gaat bezig houden met duurzaam productbeleid. Jaap was hiervoor werkzaam bij de Dienst stadsbeheer van de gemeente Den Haag, waar hij voor het Haagse zwerfafvalbeleid verantwoordelijk was.

We wensen Jaap veel succes en plezier in zijn nieuwe functie!

Zwerfafvalcampagne scoort een 8!

De resultaten van de landelijke campagne ‘Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op’ zijn bekend. De campagne scoort maar liefst een 8 en wordt ‘opvallend en leuk’ gevonden. Ook interessant: vooral in de groep 18- tot 34-jarigen zijn meer mensen positief gaan denken over het oprapen van zwerfafval. Deze en andere resultaten hebben we bij elkaar gezet in een factsheet.

In 2023 blijven we kennis delen over effectieve communicatie om zwerfafval in Nederland te voorkomen. Wat wil jij geagendeerd zien in het nieuwe jaar? Laat het ons weten. Het invullen van dit vragenlijstje kost je twee minuten en helpt ons enorm.

Aftermovie Netwerkweek Zwerfafval 2022

De Netwerkweek Zwerfafval 2022 ligt alweer ruim een maand achter ons. In de vorige nieuwsbrief werd al een korte schriftelijke impressie gegeven. Maar er werd ook een aftermovie gemaakt waarin we terugblikken op een inspirerende week. Kijk mee en proef de sfeer! Was je er zelf bij? Bedankt voor je bijdrage! Was je er niet bij? Wellicht zien we je tijdens een van de volgende edities!

Wegwerpplastic: mogelijkheden voor overheidsorganisaties

Op 1 juli 2023 veranderen de regels voor het gebruik van plastic wegwerpbekers en –voedselverpakkingen. Gemeenten en andere overheidsorganisaties krijgen hier op verschillende manieren mee te maken. Zo heeft dit invloed op de vergunningen die u afgeeft, maar ook op uw eigen bedrijfsvoering. Op deze pagina leest u hier meer over. Download de folder rechts onderaan de web-pagina.

Vers van de pers!

  • Kamerbrief bij Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik
    Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik'. Zij geeft een toelichting en gaat daarbij in op de Europese Single -Use Plastics Richtlijn (SUP-Richtlijn). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.
  • Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik
    Het afwegingskader bevat beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen voor de Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik.
  • Vergoeding kosten verpakkingsafval in openbare prullenbakken
    Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. Het Afvalfonds betaalt een vergoeding van € 0,76 per inwoner, uit te keren op basis van inwoneraantal. (Bron: VNG).

Het zwerfafvalteam wenst u fijne feestdagen en een heel goed en schoon 2023!