Brief Haarlemmermeer over (kosten voor) preventie zwerfafval in de openbare ruimte

Titel: Brief Haarlemmermeer over (kosten voor) preventie zwerfafval in de openbare ruimte

Samenvatting: Per 1 januari 2023 stopt de vergoeding die gemeenten van het Afvalfonds krijgen voor het verminderen van het zwerfafval. Omdat onduidelijk is of en zo ja welke vergoeding wij over 2023 en 2024 gaan ontvangen, hebben we in een brief aan staatssecretaris Heijnen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) om duidelijkheid gevraagd. In deze raadsbrief leest u er meer over. Ook staat erin hoe het college vanaf 2023 wil omgaan met de (kosten voor) preventie van zwerfafval in de openbare buitenruimte.

Datum: december 2022

Auteur: Gemeente Haarlemmermeer

Document: Brief Haarlemmermeer over (kosten voor) preventie zwerfafval in de openbare ruimte (pdf, 3.9 MB)