Nieuwsbrief Zwerfafval - april 2022

april 2022

Logo_IenW_RWS

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten van Rijkswaterstaat bij de brede aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval Rijkswaterstaat.

Lees de online versie

Uitnodiging webinar Single-use plastic richtlijn

Op dinsdag 19 april geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een mondelinge toelichting op de ministeriële regeling tijdens een webinar. Daar zal ook de mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen. Wil je hierbij aanwezig zijn, meld je dan aan via een mail naar sup@minienw.nl.

Deel 1: 10.00-11.00 uur  Reductiemaatregelen bekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik

Deel 2: 11.00-12.00 uur  UPV zwerfafval en bewustmakingsmaatregelen

Ministeriele regeling wegwerpplastic gepubliceerd

De ministeriële Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik is op 29 maart gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling staan maatregelen om het gebruik van kunststof bekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen en is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ten aanzien van de kosten van zwerfafval nader uitgewerkt. De internetconsultatie heeft tot enkele aanpassingen in de regeling geleid. Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is te lezen op www.internetconsultatie.nl. Ook zijn ‘Vragen en antwoorden’ over de ministeriële regeling beschikbaar. Staat jouw vraag hier niet bij, stuur deze dan naar SUP@minienw.nl. Je kunt ook terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Uitnodiging 21 april: 2e bespreking zwerfafvalcampagne

Wil je meer weten over de landelijke zwerfafvalcampagne? Kom dan naar de online bespreking op 21 april om 15.00 uur. Je krijgt dan het concept gepresenteerd door het communicatiebureau en je kunt jouw rol in de campagne verder vorm geven. De nieuwe landelijke campagne tegen zwerfafval is gericht op participatie: raap vandaag 1 stuk afval.

Grijp deze kans om in jouw gebied of naar jouw klanten/achterban krachtig te communiceren tegen zwerfafval, ondersteund door een landelijke campagne!

Meld je aan voor de bespreking door het aanmeldformulier in te vullen.

Heb je de eerdere informatie gemist, kijk dan op de website of mail zwerfafval@rws.nl.

Zet vast in je agenda: Netwerkweek zwerfafval: 7 - 11 november

Vond jij de online Netwerkweek 2021 ook zo interessant? In 2022 gaan we door! Ook dit jaar gaan we weer zorgen voor een boeiend programma met elke dag een ander thema. Noteer dus alvast maandag 7 november tot en met vrijdag 11 november 2022 in je agenda.

Na de zomervakantie meer!

Kamerbrief zwerfafvalrapportage 2021

Substantieel minder kleine plastic flesjes in het zwerfafval; maar liefst 41% minder over de tweede helft van 2021. Een mooi resultaat van de nieuwe statiegeldregeling. Minder zwerfafval en dus een schoner milieu. Lees meer in de zwerfafvalrapportage die vandaag naar de Tweede Kamer gaat.

Laatste kans: trainingen zwerfafval

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de training 'Verander gedrag' die start op 7 april. Ook kun je je nog aanmelden voor de training 'Voorkom bijplaatsing' die start op 19 mei.
Lees meer over de trainingen en meld je aan!