Websites over zwerfafval

Overzicht van websites over zwerfafval. De korte toelichting is gevonden op de website van de organisatie.

 • Aan de Bak!
  Aan de bak is een uniek samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties die zich stuk voor stuk sterk maken voor het opruimen van plastic afval in onze rivieren en oceanen. Wereldwijd en lokaal
 • Aan de slag met afval
  Een educatieve website die aanzet tot het opruimen en voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval stimuleert
 • Die Ballon gaat niet op
  Ballonnen en sierlinten horen niet in de zee. Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation pleiten voor aanpak van ballonnen en sierlinten bij de bron
 • Coastwatch
  Coastwatch is een vakoverstijgend project voor het voortgezet onderwijs, maar ook zeer geschikt voor groepen, bedrijven en strandbezoekers die de zee willen ontdekken en mee willen helpen aan een schone en gezonde zee.
 • Duik de Noordzee schoon
  Organisatie van duikers die zich inzetten voor een schonere Noordzee
 • Educatie (Rijkswaterstaat)
  Educatie over (zwerf)afval draagt bij aan bewustwording, betrokkenheid en motivatie om zwerfafval te verminderen. Maar het zelf afval verminderen en afval scheiden is misschien nog wel waardevoller.
 • Expeditie zwerfafval
  Activerend onderwijs over zwerfafval en plastic soep
 • Himmelwike
  Elk voorjaar staat de provincie Friesland in het teken van de grote schoonmaak. De leerlingen gaan dan in de buurt van hun school op pad om zwerfafval op te ruimen.
 • Keep Britain Tidy
  Keep Britain Tidy is a leading environmental charity. We inspire people to be litterfree, to waste less and to live more.
 • Keep it Clean Day
  De enige zelf-regulerende opruimdag van Nederland! Met z'n allen ruimen we het zwerfafval op, op dezelfde dag. Met bedrijven, organisaties. instanties en op alle scholen! Doe je mee?
 • Kenniswijzer Zwerfafval deelt inzichten en ervaringen rondom de aanpak van zwerfafval
 • stichting Klean
  Natuurlijk blijft ons doel om er voor te zorgen dat zwerfvuil verdwijnt uit Nederland, maar we zullen ook steeds meer nadruk gaan leggen op wat het voor jezelf als mens en voor de maatschappij betekent als je elke dag een kleine onbaatzuchtige handeling doet.
 • Litterbase
  Online Portal for Marine Litter
 • Litter free rivers and streams
  Het project LIVES (LItterfree riVErs and Streams) richt zich op het gezamenlijk (instanties in Nederland, België en Duitsland) met minimaal 50% terugdringen van plastic afval in de Maas en de beken die hierin uitmonden
 • Makathon Plastic Free Rivers
  Using proven Design Thinking methods, we will help the participants to analyze the problem of plastic waste in rivers. Together we will generate ideas and select the best solutions.
 • Microplastics (RIVM)
  Microplastics zijn kleine vaste kunststof deeltjes, slecht oplosbaar in water en niet afbreekbaar. Een groot deel komt in zee terecht. Het RIVM ondersteunt beleidsmakers bij de aanpak van dit probleem.
 • Microplastics en Nanoplastics (Dossier WUR)
  Nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten over de gevolgen van plastics in zee en zoet water, variërend van het formaat van een zandkorrel tot 1000x kleiner
 • Mooi Schoon
  De kern van een succesvolle zwerfvuilbestrijding bestaat uit een integrale aanpak. Daarom slaan 15 gemeenten in Overijssel en Gelderland en ROVA de handen ineen ter bestrijding van zwerfvuil
 • Mooimakers
  kenniscentrum en actieplatform dat Vlaanderen wil bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten
 • MyBeach
  op een MyBeach ruimen de strandbezoekers niet alleen hun eigen rommel op, maar ook dat wat aanspoelt uit zee!
 • Natuurlijk Schoon
  Jaarlijks opschoonevenement voor de basisscholen in actie tegen zwerfafval.
 • Nederland Schoon
  Iedereen kan helpen zwerfafval tegen te gaan. Gemeenten, scholen, bedrijven, sportverenigingen. En jij. Samen maken we Nederland schoon.
 • Noordzeeloket
  Internationale samenwerking is noodzakelijk want de verspreiding blijft niet beperkt tot nationale grenzen
 • Onderwijs (VANG Buitenshuis)
  Scholen krijgen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.
 • Plandelen
  Vind je het niet erg om ook een ander straatje dan je eigen schoon te vegen? Met één uurtje plandelen heb je de wijk een stuk groener gemaakt en ben je ook aardig op weg naar die 10.000 stappen die je toch al wilde maken
 • Plastic Pirates (Duitsland)
  German school classes investigate plastic waste in German rivers
 • Plastic soep op de stoep
  de NME-centra hebben de Wetenschapswinkel van de WUR gevraagd wat een effectieve aanpak is om bij de jeugd bewustzijn te creëren en zo zwerfafval terug te dringen en te voorkomen.
 • Plastic Soup Foundation
  De hoeveelheid plastic afval in de zeeën en oceanen is onvoorstelbaar groot. Dagelijks neemt de plastic soep in omvang toe. Hoe kunnen we dit ernstige milieuproblemen bestrijden?
 • zwerfafval op Rijkswegen en -wateren
  Als beheerder van de rijkswegen en -wateren wil Rijkswaterstaat eigen gebieden (zoals rivier, oever, weg, berm en verzorgingsplaatsen) schoonhouden, samen met anderen.
 • Schone rivieren
  Er is steeds meer aandacht voor de plastic soep maar de aanvoer van plastic afval vanuit rivieren is een onderbelicht probleem. IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten met als ultieme doel: Geen plastic afval meer via rivieren naar zee.
 • Schouders onder Schoon
  Wat werkt wel en wat werkt minder als je over zwerfafval communiceert? Bedrijven, gebiedsbeheerders en NGO’s delen hun activiteiten om Nederland schoon te maken en te houden op dit platform.

 • Supporter van Schoon
  Zie jij ook het belang van een schone leefomgeving zonder zwerfafval? Doe jij met liefde wat extra’s voor jouw buurt? Dan ben jij stiekem al een Supporter van Schoon! Hier alle acties in jouw buurt.
 • Wadden Plastic
  Help mee met het in kaart brengen van plastic korrels in het vloedmerk van de Waddenzee en de Noordzeestranden
 • Zwerfafval Rijkswaterstaat 
  Rijkswaterstaat werkt aan schone wegen, rivieren, oevers en stranden en vermindering van de plastic soep in de oceanen en deelt kennis en ervaring
 • Zwerfafvalbattle
  Op tablets of computer en het digibord ga je met de hele klas gamend de strijd aan tegen zwerfafval
 • Zwerfafvalinitiatieven 
  Overzicht van initiatieven die zwerfafval aanpakken op land en water
 • Zwerfvuil in het mariene milieu
  hulpmiddel bij de ontwikkeling van lessen over zwerfvuil in zee of plastic soep.