Websites over verpakkingsafval

Hier vindt u websites over verpakkingen, verpakkingsafval en de gescheiden inzameling van afgedankte verpakkingen.

 • Afvalfonds Verpakkingen
  primaire opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen is het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval
 • The Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE)
  International Association of Paperboard and Beverage Carton Manufacturers
 • Bedrijfsverpakkingen
  Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL)
 • Echte helden
  'Een Echte Held Kiest Statiegeld' is een initiatief vanuit milieubeweging, afvalbedrijven en gemeenten, georganiseerd door Stichting Ons Statiegeld (SOS)
 • Extended producer responsibility alliance (Expra)
  the umbrella organisation for packaging and packaging waste recovery and recycling systems which are owned by obliged industry and work on a not-for-profit basis
 • Fostplus
  promoot, coördineert en financiert de selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België
 • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
  opgericht om structurele verduurzaming van de gehele verpakkingsketen te bevorderen. Uitgangspunten zijn de hoogst haalbare doelen op het gebied van grondstoffengebruik, ketenbeheer en recycling
 • Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
  Sectorplan Verpakkingen algemeen
 • Nedvang
  Nedvang staat letterlijk voor ‘Nederland van Afval naar Grondstof’. Wij registreren en stimuleren de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland
 • NRK Verpakkingen
  voorheen VMK (Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen), brancheorganisatie voor de kunststofverpakkingsindustrie in Nederland
 • PackForward
  Works with stakeholders throughout the packaging chain by sharing knowledge, current projects and by creating collaborations
 • PBA Verpakkingen
  moet u verslag doen over de hoeveelheid papier die u op de markt heeft gebracht?
 • Plastic Heroes
  een initiatief van het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door het Afvalfonds Verpakkingen om het scheiden van kunststof verpakkingen te promoten
 • Pro Europe
  Packaging Recovery Organisation Europe (de Groene Punt-organisaties)
 • Recycling Netwerk
  Coalitie van (milieu)organisaties die zich inzetten voor een beter milieu door een goed materialenbeleid, met speciale aandacht voor statiegeld en verpakkingen
 • Stichting Herverwerking Drankenkartons (Hedra)
  De Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van kartonnen drankverpakkingen
 • Stichting OPEN
  Sinds 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste
 • SUP-beslisbomen voor verpakkingen
  Zes beslisbomen waarmee u voor verschillende verpakkingstypes kunt beoordelen of deze onder de SUP-richtlijn vallen en of de verpakking voldoet aan de voorschriften uit de richtlijn
 • UMP Verpakkingen
  beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels voor de inzameling en recycling van verpakkingen
 • Verpakkingsafval bij de Europese Commissie
  Informatie in het Engels over verpakkingen en verpakkingsafval op de website van de Europese Commissie
 • #WeChooseReuse
  is a European led #breakfreefromplastic campaign, born out of the movement’s wish to push for ambitious and robust reuse solutions to the plastic pollution crisis.