Websites over bouw- en sloopafval

Hier vindt u websites over bouw- en sloopafval en over de inzet van secundaire bouwgrondstoffen.
 • AVI-bodemas
  Met deze website geeft de Vereniging Afvalbedrijven u informatie over de productie en toepassing van AVI-bodemas, de huidige wet- en regelgeving, de veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsgaranties die de producenten van AVI-bodemas bieden
 • Betonakkoord
  De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. Het Betonakkoord is een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector
 • Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS)
  Vereniging van recyclingbedrijven die van bedrijfs-, bouw- en sloopafval weer nieuwe bouwmaterialen en andere producten maken
 • Bruggenbank
  Marktplaats voor bruggen, wil bijdragen aan een circulaire economie
 • Centrum voor Immobilisatie (CIM)
  Ondersteunt actief initiatieven bij het verwerken van afvalstoffen tot bouwstoffen door immobilisatie
 • Concrete Sustainability Council (CSC)
  Project initiated by the World Business Council for Sustainable Development's (WBCSD) Cement Sustainability Initiative (CSI) and supported by a number of Founding Members from companies, associations and institutes
 • Betonhuis: Dossier duurzaamheid
  branchevereniging van de cement- en betonindustrie
 • Duurzaam Gebouwd
  hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid
 • ISCOWA 
  International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials
 • Kringloop bouwmaterialen (Stichting Milieunet)
  Dé site voor elke klusser: gratis alle adressen van gebruikte, oude bouwmaterialen in Nederland
 • Landelijk afvalbeheerplan (LAP)
  sectorplan Gemengd bouw- en sloopafval en gemengde fracties
 • Lexicon Circulair bouwen (pdf)
  van Platform CB’23
 • Roof2Roof, Recycling van daken
  Organiseert en faciliteert de recycling van bitumen daken. Wil bijdragen aan het realiseren van een Circulaire Economie door de bitumenketen op daken te sluiten en de kringloop van asfalt te verrijken
 • Stichting Beheer Certificatieregelingen (Stichting Veilig en milieukundig slopen)
  Centraal College van Deskundigen-Slopen
 • VKG-recyclesysteem
  Regelt de recycling van kunststof kozijnen in Nederland
 • Vereniging van Sloopaannemers (VERAS)
 • Vlakglasrecycling Nederland
  De stichting zet zich in voor het systematisch verzamelen en recylen van dit afval
 • VVTB
  DE branchevereniging van en voor ondernemers in de asbestverwijderingsbranche.