Websites over zwerfafval

Overzicht van websites over zwerfafval. De korte toelichting is gevonden op de website van de organisatie.

 • Aan de Bak!
  Aan de bak is een uniek samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties die zich stuk voor stuk sterk maken voor het opruimen van plastic afval in onze rivieren en oceanen. Wereldwijd en lokaal
 • Aan de slag met afval
  Een educatieve website die aanzet tot het opruimen en voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval stimuleert
 • Die ballon gaat niet op
  Ballonnen en sierlinten horen niet in de zee. Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation pleiten voor aanpak van ballonnen en sierlinten bij de bron
 • Coastwatch
  Coastwatch is een vakoverstijgend project voor het voortgezet onderwijs, maar ook zeer geschikt voor groepen, bedrijven en strandbezoekers die de zee willen ontdekken en mee willen helpen aan een schone en gezonde zee.
 • Duik de Noordzee schoon
  Organisatie van duikers die zich inzetten voor een schonere Noordzee
 • Expeditie zwerfafval
  Activerend onderwijs over zwerfafval en plastic soep
 • Himmelwike
  Elk voorjaar staat de provincie Friesland in het teken van de grote schoonmaak. Omrin organiseert samen met negen Friese gemeenten de zogenaamde ‘Himmelwike’. Hierbij wordt via de basisscholen aandacht besteed aan het voorkomen van zwerfafval. De leerlingen gaan dan in de buurt van hun school op pad om zwerfafval op te ruimen.
 • In de vuilbak
  Nu: Mooimakers
 • Keep Britain Tidy
  Keep Britain Tidy is a leading environmental charity. We inspire people to be litterfree, to waste less and to live more.
 • Keep it Clean Day
  De enige zelf-regulerende opruimdag van Nederland! Met z'n allen ruimen we het zwerfafval op, op dezelfde dag. Met bedrijven, organisaties. instanties en op alle scholen! Doe je mee?
 • Kenniswijzer Zwerfafval
  Een gezamenlijk initiatief van Gemeente Schoon en NederlandSchoon. In Nederland is veel kennis aanwezig over de aanpak van zwerfafval. Op deze website verzamelen en delen we deze kennis met iedereen.
 • stichting Klean
  Natuurlijk blijft ons doel om er voor te zorgen dat zwerfvuil verdwijnt uit Nederland, maar we zullen ook steeds meer nadruk gaan leggen op wat het voor jezelf als mens en voor de maatschappij betekent als je elke dag een kleine onbaatzuchtige handeling doet.
 • Litterbase
  Online Portal for Marine Litter
 • Makathon Plastic Free Rivers
  Using proven Design Thinking methods, we will help the participants to analyze the problem of plastic waste in rivers. Together we will generate ideas and select the best solutions.
 • Meimaand Schoonwatermaand
  Rijkswaterstaat zet zich dagelijks in voor schoon en gezond water en laat hier zien hóe.
 • Microplastics en Nanoplastics (Dossier WUR)
  Nieuws, achtergronden en onderzoeksresultaten over de gevolgen van plastics in zee en zoet water, variërend van het formaat van een zandkorrel tot 1000x kleiner
 • Mooi Schoon
  De kern van een succesvolle zwerfvuilbestrijding bestaat uit een integrale aanpak. Daarom slaan 15 gemeenten in Overijssel en Gelderland en ROVA de handen ineen ter bestrijding van zwerfvuil. Door extra inzet van de gemeente en vrijwillige opschoonacties van inwoners, verenigingen en organisaties wordt onze buurt weer ‘Mooi Schoon’.
 • Mooimakers
  kenniscentrum en actieplatform dat Vlaanderen wil bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten
 • MyBeach
  op een MyBeach ruimen de strandbezoekers niet alleen hun eigen rommel op, maar ook dat wat aanspoelt uit zee!
 • Natuurlijk Schoon
  Jaarlijks opschoonevenement voor de basisscholen in actie tegen zwerfafval. In het werkgebied van ROVA gaan in de actieweek ruim 16.000 leerlingen aan de slag om het zwerfafval in de eigen leefomgeving op te ruimen.
 • Nederland Schoon
  Iedereen kan helpen zwerfafval tegen te gaan. Gemeenten, scholen, bedrijven, sportverenigingen. En jij. Samen maken we Nederland schoon.
 • Plastic soep op de stoep
  de NME-centra hebben de Wetenschapswinkel van de WUR gevraagd wat een effectieve aanpak is om bij de jeugd bewustzijn te creëren en zo zwerfafval terug te dringen en te voorkomen.
 • Plastic Soup Foundation
  De hoeveelheid plastic afval in de zeeën en oceanen is onvoorstelbaar groot. Dagelijks neemt de plastic soep in omvang toe. Hoe kunnen we dit ernstige milieuproblemen bestrijden?
 • Schoon Zeeland
  Schoon Zeeland is een campagne voor een mooie, schone provincie. Schoon Zeeland biedt een overzicht van de projecten en acties tegen zwerfafval.
 • Schone Maas
  Regionaal project om de gevolgen van zwerfafval in water tegen te gaan, door te werken aan meer opruimacties langs de Maas. De ervaring leert dat samenwerking een schoon en aantrekkelijk buitengebied oplevert én bijdraagt aan het bewust voorkomen van zwerfafval.
 • Schone rivieren
  Er is steeds meer aandacht voor de plastic soep maar de aanvoer van plastic afval vanuit rivieren is een onderbelicht probleem. IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten met als ultieme doel: Geen plastic afval meer via rivieren naar zee.
 • Straatjutters Katwijk
  Door in kaart te brengen hoeveel mensen er al individueel zwerfafval rapen, wil deze website bijdragen aan de zichtbaarheid daarvan en als gevolg ook anderen te stimuleren een steentje bij te dragen.
 • Supporter van Schoon
  Zie jij ook het belang van een schone leefomgeving zonder zwerfafval? Doe jij met liefde wat extra’s voor jouw buurt? Dan ben jij stiekem al een Supporter van Schoon! Hier alle acties in jouw buurt.
 • SVZO
  Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers met als doelstelling een schonere leefomgeving door het opruimen van zwerfafval samen met vrijwilligers. Door met mensen en organisaties bewust met zwerfafval om te gaan, willen wij een mentaliteitsverandering opgang brengen.
 • Waaljutters
  Waaljutters is onderdeel van Schone en beleefbare Waal, een project van negen Waalgemeenten
 • Wadden Plastic
  Help mee met het in kaart brengen van plastic korrels in het vloedmerk van de Waddenzee en de Noordzeestranden
 • Zwerfvuil in het mariene milieu
  hulpmiddel bij de ontwikkeling van lessen over zwerfvuil in zee of plastic soep
 • Zwerfafval op Rijksoverheid / IenW:
  Beleidsnota zwerfafval (pdf, 19 kB)
  Brochure zwerfafval (pdf, 1.6 MB)
  Raamovereenkomst VROM, bedrijfsleven en VNG over verpakkingen en zwerfafval (pdf, 147 kB)
 • Zwerfafvalbattle
  Op tablets of computer en het digibord ga je met de hele klas gamend de strijd aan tegen zwerfafval.