Matrassen

Het aanbod aan matrassen op de milieustraat is ongeveer 0,54 kg per inwoner per jaar. Op dit moment is er één verwerker met een vergunning in Nederland voor de recycling van matrassen. Een groot deel van de matrassen wordt nog niet gerecycled.

Wilt u weten aan welke voorschriften een milieustraat moet voldoen voor matrassen als afval?

Lees meer over matrassen en de gemeentelijk milieustraat

Wilt u meer weten over het beleid rond monostromen, zoals matrassen?

Lees meer over dit beleid in het Landelijk Afvalbeheerplan