Matrassen

Het aanbod aan matrassen op de milieustraat is ongeveer 0,35 kg per inwoner per jaar. Op dit moment zijn er twee verwerkers met een vergunning in Nederland voor de recycling van matrassen. Een groot deel van de matrassen wordt nog niet gerecycled.

Lees meer over: