Autowrakken

Producenten of importeurs van auto’s zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Zij moeten hiervoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten. Over de inzameling en verwerking moet de producent of importeur een mededeling indienen. Demontagebedrijven van autowrakken moeten ook voldoen aan een aantal voorschriften beschreven in het Activiteitenbesluit.

Wilt u meer weten over uw verantwoordelijkheid als producent?

Lees meer over producentenverantwoordelijkheid voor autowrakken

Wilt u meer weten of uw auto een wrak en dus een afval is?

Lees meer over afval of niet en autowrakken

Wilt u meer weten welke voorschriften voor autowrakken gelden?

Lees meer over autowrakken in het Activiteitenbesluit