Verpakkingen

Besluit beheer Verpakkingen

Het Besluit beheer verpakkingen 2014 bevat regels over:

  • de samenstelling van verpakkingen, om schadelijkheid van die verpakkingen in het afvalstadium te voorkomen.
  • de hoeveelheid verpakkingsafval zoveel mogelijk te beperken.
  • regels over inname en verwerking van verpakkingen (als deze afval zijn geworden).

Het besluit van 2014 heeft alleen betrekking op het afvalbeheer van verpakkingen. Dit in tegenstelling tot het Besluit beheer verpakkingen papier en karton uit 2005, dat ook ging over het afvalbeheer van papier en karton dat niet voor verpakkingen is gebruikt.

Algemeen verbindend verklaring voor verpakkingen

In Nederland was tot 1 januari 2015 voor verpakkingen en papier en karton producentenverantwoordelijkheid van kracht. Dit betekende dat volgens het 'Besluit beheer verpakkingen en papier en karton' producenten en importeurs van deze producten (op de Nederlandse markt) verantwoordelijk waren voor het beheer van dat product in de afvalfase.

Dit besluit was ook de basis voor het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst verpakkingen. Om uitvoering te geven aan het hernieuwde besluit verpakkingen heeft een belangrijke meerderheid van de producenten en importeurs van verpakkingen verzocht om een overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage verpakkingen algemeen verbindend te verklaren.

Op 17 december 2012 is door de Minister besloten deze overeenkomst tussen producenten en importeurs van verpakkingen en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV) algemeen verbindend te verklaren, per 1 januari 2013. Het besluit op de Avv van Stichting Afvalfonds Verpakkingen is gepubliceerd op onze pagina Geldende Avv's.

Meer informatie

Basisdocument monitoring verpakkingen

In het Basisdocument monitoring verpakkingen is op hoofdlijnen de basis gelegd voor monitoring van verpakkingen. Dit document is onder de verantwoordelijkheid van een werkgroep van gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgesteld door Rijkswaterstaat. Het document is een direct gevolg van gemaakte afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende Addendum.

Meer informatie

Het basisdocument monitoring verpakkingen op de website van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2)

Verslaglegging

Voor de verslaglegging over verpakkingen geldt een vrijstelling voor een producent of importeur die jaarlijks minder dan 50.000 kilogram verpakkingen op de Nederlandse markt brengt. Voor de producenten en importeurs die jaarlijks 50.000 kilogram of meer op de markt brengen, is een verslagleggingsformulier opgesteld.

Dit formulier is ook opgenomen in de Regeling formulieren verpakkingen.

Momenteel wordt er gewerkt aan de omzetting van het basisdocument monitoring verpakkingen in een nieuwe regeling formulieren.

Met de van kracht zijnde algemeen verbindend verklaring voor verpakkingen, is Stichting Afvalfonds verantwoordelijk voor de verslaglegging namens alle producenten en importeurs van verpakkingen.

Voor verpakkingen moet het verslag ieder jaar vóór 1 augustus zijn ingediend. Tot voor kort moest u het verslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport indienen. U kunt uw verslag nu per e-mail versturen aan:

besluiten@rws.nl

of per post naar:
Rijkswaterstaat
Afdeling Leefomgeving Afval en Circulair (LOAC)
A. Brouwer
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht