Presentaties over microplastics

Plastic zwerfafval wordt niet afgebroken maar verbrokkelt, verweert en valt uiteen in steeds kleinere stukjes plastics: microplastics.

Ook textiel, verf, slijtage van autobanden en bijvoorbeeld de plasticverwerkende industrie zijn een bron van microplastics. Op dit moment is onduidelijk hoeveel microplastics er in ons milieu zitten. Ook is er nog weinig bekend over eventuele schadelijke effecten op gezondheid en natuur.

De komende jaren gaat Rijkswaterstaat, samen met diverse nationale en internationale partners, een monitoringssystematiek en –strategie ontwikkelen voor het meten van microplastics in rivieren.

Vraagstukken zijn: hoeveel stroomt er ons land binnen via België en Duitsland en hoeveel stroomt er vervolgens naar de zee? Hoeveel microplastics zitten er in het water en hoeveel in de rivierbodem (sediment)?

Meer informatie over microplastics

Presentatie microplastics 2023

In 2023 is er een presentatie gegeven over microplastics. Hieronder vindt u die in twee delen. De digitoegankelijke versie van deze presentatie zal worden geplaatst zodra die klaar is. Voorlopig is deze versie beschikbaar:


In deze rubriek