Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom

Titel: Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom: Projectrapport

Samenvatting: Dit onderzoek is gericht op het verkennen van akoestische sensoren voor het monitoren van (macro)plastic in de waterkolom. De uitkomsten dragen bij aan de eventuele ontwikkeling van technieken voor het meten en monitoren van onderwaterplastics.
Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de potentie van akoestische sensoren om de plastic-concentratie in de waterkolom van rivieren automatisch te monitoren. Hierbij is het de ambitie om een zo volledig mogelijk overzicht te generen van beschikbare technieken met bijbehorende voor- en nadelen.

Datum: november 2021

Auteur: Deltares (etc.). In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving

Document: Verkenning akoestisch monitoren plastic afval in de waterkolom: Projectrapport