Rapport beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water

Titel: Rapportage verkenning beeldkwaliteit zwerfafval van de oevers van Rijkswateren (Rijn, Maas) op basis van visuele inspectie vanaf het water

Samenvatting: Tijdens een pilotproject is een visuele inspectie van hotspots vanaf het water als methode onderzocht. De visuele inspectie wordt gedaan door één inspecteur vanaf een werkschip. De inspecteur beoordeelt de oevers vanaf het werkschip, dat met 12 km/uur langzaam parallel aan de oevers vaart. Wat de inspecteur ziet zegt ons iets over de beeldkwaliteit, dit betekent hoe een bepaald punt er op een bepaald moment uitziet.
Dit pilotproject heeft verschillende resultaten en inzichten opgeleverd: 1) de mate van begroeiing is van invloed op de opname, 2) oevers met kribben beïnvloeden de visuele beoordeling, 3) de invloed van afstand en het weer, 4) sommige items niet varend waar te nemen, 5) meetpuntensysteem werkt effectief, 6) varende inspectie is een relatief snelle methode.

Datum: maart 2022

Auteur: Heydra Milieu Service, in opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving

Document: Rapport beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water