Plastic in de waterkolom van de Boven-Rijn, Waal en IJssel

Titel: Plastic in de waterkolom van de Boven-Rijn, Waal en IJssel

Samenvatting: De aandacht voor plastic in rivieren is de afgelopen jaren toegenomen waarbij steeds vaker kwantitatieve gegevens over plastic worden verzameld. Tot nu zijn in de Rijn vooral gegevens verzameld van drijvend plastic of plastic op de oevers; informatie over plastic in de waterkolom van de rivier ontbreekt. Voortbouwend op onderzoek naar macro- en mesoplastic in de waterkolom dat in 2018 en 2019 is uitgevoerd met ankerkuilvisserij, is ook in 2020 extra plastic verzameld om een beeld te krijgen van de variatie in plastic-samenstelling en -concentratie tussen verschillende jaren. Daarnaast is in 2020 en 2021 met een larvennet op drie dieptes in de waterkolom macro- en meso- en microplastic verzameld, om de gelaagdheid van plastic in de waterkolom te onderzoeken. De larvennetten zijn op meerdere locaties in het rivierengebied ingezet wat het mogelijk maakte om verschil in plasticsamenstelling en -concentratie vast te stellen tussen de Rijntakken (Boven-Rijn, IJssel en Waal) en binnen één Rijntak (de IJssel bij Doesburg, Deventer en Kampen). Ook is van elk stukje plastic beoogd het land van oorsprong vast te stellen en de ouderdom, gebaseerd op productiejaar of de houdbaarheidsdatum die op het plastic is aangetroffen. Deze rapportage gaat over monsters van de waterkolom die verzameld zijn tot en met januari 2021.

Datum: juni 2021

Auteur: Onderzoek uitgevoerd door de Radboud Universiteit, in samenwerking met Provincie Gelderland en Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Document: Plastic in de waterkolom van de Boven-Rijn, Waal en IJssel