Pilotstudie inzet Litter-ID bij de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval

Titel: Pilotstudie inzet Litter-ID bij de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval : resultaten van een pilotstudie waarin onderzocht is of en hoe de Litter-ID-methodiek kan bijdragen aan de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval van Rijkswaterstaat

Samenvatting: Dit rapport bevat de resultaten en aanbevelingen van een pilotstudie om te onderzoeken of en hoe Litter-ID methodiek kan bijdragen aan de landelijke monitoringstrategie voor zwerfafval/macroplastics in rivieren. De Litter-ID methodiek is ontwikkeld door Wageningen Economic Research om, voor zover mogelijk, meer informatie te verkrijgen over de mogelijke bronnen, herkomst en oorzaken van zwerfafval/macroplastics in rivieren. Het project is uitgevoerd door Wageningen Economic Research in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL) namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW).

Datum: februari 2023

Auteur: Wageningen Economic Research

Document: Pilotstudie inzet Litter-ID bij de landelijke monitoringstrategie voor rivierafval