Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren

Titel: Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren

Samenvatting: Zwerfafval en macroplastics in en rondom rivieren is een groeiend probleem vanwege de negatieve impact op ecosystemen, biodiversiteit en de menselijke leefomgeving. Om beter te kunnen kwantificeren waar, hoe en wanneer het zwerfafval en macroplastics wordt getransporteerd in en door rivieren, is het belangrijk om een inschatting te hebben van de ordegrootte van zwerfafvaltransport. Deze kennis kan vervolgens worden ingezet om geschikte en efficiënte maatregelen in te zetten in de aanpak van dit zwerfafval. In deze pilot heeft de universiteit van Wageningen (WUR) een stap gezet richting de ontwikkeling van een meetprotocol en zijn er metingen uitgevoerd naar het zwerfafvaltransport in Nederlandse rivieren.
Deze pilot heeft twee doelen: het uitvoeren van een eerste nationale referentiemeting voor drijvend zwerfafval in rivieren en het doorontwikkelen van de methode die hiervoor gebruikt wordt.

Datum: juni 2021

Auteur: Wageningen University & Research (WUR). In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)

Document: Pilot monitoring drijvend zwerfafval en macroplastics in rivieren