Monitoringsmethodiek voor zwerfafval aan oevers

Titel: Monitoringsmethodiek voor zwerfafval aan oevers

Samenvatting: Dit rapport beschrijft de uitvoering van het veldonderzoek ten behoeve van het monitoren van zwerfafval op de rivieroevers van de Rijkswateren en beschrijft hoe en waar de monitoring dient te worden uitgevoerd. In de methodiek zijn de volgende onderdelen vastgesteld:
Meetplan (locaties, periodes etc.), Meettechniek, Meetprotocollen (gedetailleerde beschrijving van procedures die moeten worden gevolgd bij het meten van een bepaalde variabele) en de wijze van data-analyse.

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Datum: juni 2023

Auteur: Marijke Boonstra (Stichting De Noordzee), Michiel Wilhelm (TAUW), Paolo
Tasseron (Wageningen Universiteit & Research), Winnie de Winter
(Stichting De Noordzee)

Document: Monitoringsmethodiek voor zwerfafval aan oevers (pdf, 1.6 MB)