Meetmethode beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water

Titel: Meetmethode beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water : opzet van de monitoring beeldkwaliteit zwerfafval op oevers van rijkswateren vanaf een varend schip

en: Resultaten beeldkwaliteit zwerfafval op oevers vanaf het water in RWS regio West-Nederland
Zuid (WNZ)

Samenvatting: In 2021 is in een pilotproject een visuele inspectie van hotspots vanaf het water als methode onderzocht. In 2022 is een vervolg pilotproject uitgevoerd om de meetmethode die in 2021 is gebruikt te professionaliseren. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste meetmethodiek en een meetprotocol.

Datum: december 2022

Auteur: J. Koopman (TAUW)

Document: Meetmethode beeldkwaliteit zwerfafval oevers vanaf het water : opzet van de monitoring beeldkwaliteit zwerfafval op oevers van rijkswateren vanaf een varend schip