Kentallen dataset drijvend zwerfafval

Titel: Kentallen dataset rivieren

Samenvatting: Om drijvend zwerfafval in rivieren te monitoren is er in opdracht van I&W een monitoringmethodiek ontwikkeld. Bij deze methode wordt langsdrijvend zwerfafval in Nederlandse rivieren vanaf bruggen geteld en gecategoriseerd. Door deze gegevens te combineren met kentallen van de gemiddelde massa per item kan er een indicatie gegeven worden van het gemiddelde massatransport. Voorheen werd dit gedaan op basis een dataset met massa per item van de op de oevers gevonden items. Deze dataset bleek niet representatief want de gemiddelde massa van zwerfafval op de oevers en op het wateroppervlak verschilden van elkaar. Noria heeft een nieuwe kentallen dataset opgesteld met afgevangen drijvend zwerfafval.

Deze dataset is toegepast in de analyses van het Monitoringsontwikkelproject drijvend zwerfafval in rivieren. Het eindrapport daarvan is gepubliceerd onder de titel: ‘Monitoringsontwikkelproject drijvend zwerfafval in rivieren – eindrapport’. Naast dit rapport is er binnen dit project ook de meetmethodiek gepubliceerd onder de titel: ‘Meetmethodiek voor de monitoring van drijvend zwerfafval in rivieren’.

Datum: mei 2023

Auteur: Noria

Document: Kentallen dataset rivieren (pdf, 1.4 MB)