Eindrapport Ontwikkeling van een monitoringsmethodiek voor zwerfafval op rivieroevers Rijkswateren

Titel: Ontwikkeling van een monitoringsmethodiek voor zwerfafval op rivieroevers Rijkswateren

Samenvatting: In dit rapport wordt beschreven hoe de monitoringsmethodiek voor het monitoren van macro zwerfafval (>0.5 cm) op oevers is ontwikkeld. In het bijzonder gaat het om het stroomgebied Rijn met zijtakken IJssel en Nederrijn/Lek en haar benedenstroomgebied, en het stroomgebied Maas en haar benedenstroomgebied. Het doel van de monitoringsmethodiek is om een beeld te scheppen van de mate van vervuiling van rivieroevers in Nederlands. Ook zijn de resultaten van de eerste 4 metingen verdeeld over 1 jaar opgenomen.

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Datum: augustus 2023

Auteur: Marijke Boonstra (Stichting De Noordzee), Paolo Tasseron (Wageningen
Universiteit & Research), Winnie de Winter (Stichting De Noordzee), Tim
van Emmerik (Wageningen Universiteit & Research)

Document: Ontwikkeling van een monitoringsmethodiek voor zwerfafval op rivieroevers Rijkswateren (pdf, 3.3 MB)