Van data inwinning naar toepassing - waar staan we nu?

Titel: Van data inwinning naar toepassing - waar staan we nu? : toepassing van geanalyseerde data van zwerfafval in de rivieren

Samenvatting: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een strategie om (plastic) zwerfafval in rivieren te monitoren. Het doel van deze monitor is het beantwoorden van beleids- en beheerdersvragen rondom zwerfafval die spelen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS).

Datum: juni 2023

Auteur: Noria

Document: Van data inwinning naar toepassing - waar staan we nu? (pdf, 2 MB) : toepassing van geanalyseerde data van zwerfafval in de rivieren