Bureaustudie (sanitair) afval via riooloverstorten

Titel: Bureaustudie (sanitair) afval via riooloverstorten : de relatie tussen riooloverstorten en (sanitair) afval in het oppervlaktewater en oevers van rivieren

Samenvatting: Langs rivieren wordt veel afval aangetroffen waaronder sanitair afval zoals wattenstaafjes, vochtige doekjes en menstruatieproducten. Dit afval komt voornamelijk via het toilet en riooloverstorten (na hevige regenbuien) op de oevers en in rivieren terecht, waar het zorgt voor vervuiling. Sanitair afval dat via het toilet en riolering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties belandt, zorgt vaak voor verstoppingen in het stelsel en verstoringen bij de zuivering.
In dit rapport is onderzoek gedaan naar de correlatie tussen sanitair afval dat op oevers is aangetroffen en de aanwezigheid van riooloverstorten. Het rapport geeft o.a. inzicht in verschillende rioolstelsels, de aanwezigheid van riooloverstorten op rivieren en de milieueffecten op het oppervlaktewater. Daarnaast zijn de huidige wet- en regelgeving en betrokken stakeholders in kaart gebracht. Ook schetst het rapport de verwachte toekomstige ontwikkelingen en effecten van riooloverstorten. Het rapport biedt ook een handreiking aan gemeenten om vervuiling door riooloverstorten tegen te gaan en bevat aanbevelingen voor een structurele bronaanpak.

Datum: oktober 2021

Auteur: M. Lhoest en A. Vierwind, in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Bureaustudie (sanitair) afval via riooloverstorten : de relatie tussen riooloverstorten en (sanitair) afval in het oppervlaktewater en oevers van rivieren