Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval : peiljaar 2021

Titel: Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval : peiljaar 2021

Samenvatting: Rijkswaterstaat heeft, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten voor het voorkomen, opruimen, monitoren en verwerken van zwerfafval in Nederland.

De totale kosten voor het voorkomen, opruimen, monitoren en verwerken van zwerfafval in Nederland bedragen € 324 miljoen. Van dit bedrag komt 94 % voor rekening van gemeenten. De kosten voor afvalbakken zijn in het onderzoek meegenomen, maar vallen niet onder zwerfafvalkosten. De kosten voor het neerzetten, onderhoud en ledigen van afvalbakken bedragen € 80 miljoen van de € 324 miljoen.

Datum: maart 2023

Auteur: Tauw

Document: Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval : peiljaar 2021