Voorstudie monitoringstechnieken zwerfafval grote rivieren

Titel: Voorstudie monitoringstechnieken zwerfafval grote rivieren

Samenvatting: Zwerfafvalmonitoring in rivieren wordt op het moment gedaan met behulp van conventionele, handmatige meettechnieken. Het uitvoeren van dergelijke monitoring is echter arbeidsintensief en kostbaar. Daarom is in deze voorstudie onderzocht welke innovatieve, technologische meettechnieken de huidige meettechnieken in de toekomst zouden kunnen vervangen.
Tijdens de uitvoer van deze voorstudie is een overzicht gemaakt van beschikbare technologische meettechnieken. Voor deze meettechnieken is vervolgens een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Hierbij zijn de technieken op verschillende aspecten beoordeeld, zoals de praktische inzetbaarheid voor structurele monitoring, het technology readiness level en de kosten. Als laatste is voor vier kansrijke technologische meettechnieken een voorstel gemaakt voor de opzet van een pilotstudie.

Datum: april 2022

Auteur: Royal HaskoningDHV

Document: Voorstudie monitoringstechnieken zwerfafval grote rivieren