Routekaart zwerfafvalmonitoring Nederlandse rivieren

Titel: Routekaart zwerfafvalmonitoring Nederlandse rivieren

Samenvatting: Zwerfafval in rivieren heeft een negatieve impact op mens, milieu en economie. Rijkswaterstaat werkt aan een langetermijn monitoringstrategie die zal bijdragen aan (1) beleid, (2) kennisontwikkeling, (3) operationele doelen en (4) evalueren van oplossingen. Rijkswaterstaat heeft samen met de WUR een Routekaart ontwikkeld voor monitoring van zwerfafval/macroplastics in rivieren. De Routekaart maakt de samenhang tussen doelen, openstaande vragen en projecten inzichtelijk, en helpt om concrete projecten te formuleren, prioriteren en evalueren.

Datum: januari 2021

Auteurs: T.H.M. van Emmerik en P. Vriend, in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Routekaart zwerfafvalmonitoring Nederlandse rivieren