Op weg naar microplastics monitoring in rivieren

Titel: Op weg naar microplastics monitoring in rivieren

Samenvatting: In 2018 is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gestart met een beleidsprogramma voor de aanpak van de microplasticsproblematiek. Doel van dit beleidsprogramma is om verdere vervuiling van rivieren, zeeën en oceanen met microplastics te voorkomen. Onderdeel van dit beleidsprogramma was de ontwikkeling van monitoring van microplastic in Rijksrivieren. De resultaten van het onderzoek naar monitoring van microplastics dat Rijkswaterstaat (RWS) van 2020 tot en met 2022 in opdracht van IenW voor het beleidsprogramma heeft uitgevoerd, zijn vastgelegd in verschillende deelrapporten:
Deel 1: Bemonstering
Deel 2: Analyse van microplastics
Deel 3: Pilotmetingen microplastics in oppervlaktewater, waterbodem en rivieroevers

Datum: juni 2023

Auteur: I. Freriks; C. van Oversteeg; H. Zemmelink

Document: Op weg naar microplastics monitoring in rivieren