Pilot: voorkomen van zwerfafval op de verzorgingsplaats

Titel: Pilot: voorkomen van zwerfafval op de verzorgingsplaats

Samenvatting: Voor een effectieve aanpak van zwerfafval op de verzorgingsplaats is een brede aanpak noodzakelijk, die integraal en gebiedsgericht is. Hiermee wordt een aanpak bedoeld die inzet op schoonmaken (beheer) en schoonhouden (o.a. door toepassen van gedragsbeïnvloeding). In dit onderzoek heeft gedragsbureau Novi Mores gedragsinterventies ontwikkeld en getest op verzorgingsplaats Kriekampen (interventielocatie) en Kloosters (controlelocatie). Er is een gedragsinterventie ontwikkeld die inspeelt op het verminderen van anonimiteit, placemaking, herkenning, normactivatie, handelingsperspectief, prompting en nudging. De interventie bestaat uit verschillende onderdelen: posters bij het pompstation, posterborden groot en klein, containerstickers en -borden, tafel- en bankstickers. De gedragsinterventie is effectief gebleken in het verminderen van zwerfafval indien de basis op orde is, het stimuleert mensen om hun afval in de afvalbak te gooien. Tijdens de nameting ligt er weliswaar meer zwerfafval op de verzorgingsplaatsen dan tijdens de voormeting. Maar het is dan ook een stuk drukker op de verzorgingsplaatsen.

Datum: september 2023

Auteur: Novi Mores, Inspire to Act

Document: Pilot: voorkomen van zwerfafval op de verzorgingsplaats