Ontwerpwijzer Zwerfafval

Titel: Ontwerpwijzer zwerfafval. Met een slimme inrichting naar minder zwerfafval en een goed reinigbare openbare ruimte

Samenvatting: De Ontwerpwijzer Zwerfafval, ontwikkeld door PLAN Terra, biedt ontwerpers en beheerders praktische tips en oplossingen om de openbare ruimte zo in te richten dat deze functioneel, aantrekkelijk en goed te beheren is. De insteek is BOOB, ofwel beheer bewust ontwerpen en ontwerp bewust beheren. De Ontwerpwijzer bestaat uit twee onderdelen, waaronder deze (papieren) Encyclopedie en een online Ontwerpchecklist. In de encyclopedie staan voorbeelden waar gemakkelijk zwerfafval ontstaat en/of het moeilijk reinigen is, zoals fietsenrekken. Per voorbeeld wordt toegelicht waarom voor een bepaald ontwerp gekozen kan worden en in welke planvormingsfase aandacht aan zwerfafval moet worden besteed. Daarnaast bevat het tips voor beheer om het ontwerp te koesteren. Tot slot zijn ontwerp- en beheertips gegeven om zwerfafval te beperken.

Datum: april 2011

Auteur: PLANterra i.o.v. Gemeente Schoon

Document: Ontwerpwijzer zwerfafval (pdf, 8 MB)