Strategisch doelgroeponderzoek : campagne zwerfafval 19-24 jarigen 2021

Titel: Strategisch doelgroeponderzoek : campagne zwerfafval 19-24 jarigen 2021

Samenvatting: Dit onderzoek richt zich op de beweegredenen van jongeren om zwerfafval achter te laten wanneer zij recreëren in parken, plantsoenen, aan oevers en stranden. Het geeft inzicht in het huidige gedrag en geeft strategisch advies voor gedragsverandering door middel van communicatie. De resultaten uit deze studie zijn gebaseerd op desk onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van wetenschappelijke artikelen en campagne evaluaties van eerdere zwerfafvalcampagnes en kwantitatief onderzoek, waarbij representatief 2.375 Nederlanders via een online enquête zijn benaderd. 19-24 jarigen geven het vaakst aan afval achter te laten op de plek waar zij hebben gerecreëerd. Paradoxaal is dat ongeveer eenzelfde percentage van deze groep zegt altijd om te kijken of er nog afval ligt voordat zij de plaats verlaten. Deze discrepantie kan worden verklaard doordat deze jongeren wel weten dat het niet hoort om afval achter te laten, maar zij geen zin hebben om hier altijd over na te moeten denken. 19-24 jarigen gebruiken, vaker dan overige leeftijdsgroepen, excuses/smoesjes waarom zij geen schoon gedrag vertonen en praten hiermee hun eigen gedrag goed.

Datum: mei 2021

Auteur: Van Leeuwen Strategy Consulting

Document: Strategisch doelgroeponderzoek : campagne zwerfafval 19-24 jarigen 2021