Gedragsonderzoek Zwerfafval aanpak voor jongeren

Titel: Gedragsonderzoek Zwerfafval aanpak voor jongeren. Eindrapport

Samenvatting: Dit gedragsonderzoek is in opdracht van het ministerie van IenW uitgevoerd, met als doel het in kaart brengen van kansrijke gedragsinterventies om jongeren te bewegen tot het gewenste weggooigedrag en randvoorwaarden voor implementatie. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen 12 en 18 jaar. De uitkomsten van dit gedragsonderzoek kunnen door de koepelpartners worden gebruikt bij het ontwikkelen van een aanpak gericht op het tegengaan van zwerfafval. Hierbij gaat het om het stimuleren van schoongedrag (geen zwerfafval achterlaten) en participatiegedrag (zoals oprapen van zwerfafval).

Datum: februari 2021

Auteur: Novi Mores, in samenwerking met Inspire to Act, in opdracht van de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Document: Gedragsonderzoek Zwerfafval aanpak voor jongeren. Eindrapport (pdf, 1.1 MB)