Subjectieve monitoring zwerfafval 2021

Titel: Subjectieve monitoring zwerfafval 2021

Samenvatting: Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten voor 2021 van een kwantitatief onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek naar de gepercipieerde hoeveelheid zwerfafval in Nederland. De hoofdvraag luidt: Is Nederland wat betreft zwerfafval schoner geworden naar de mening van het algemeen Nederlands publiek?

Datum: december 2021

Auteur: Kantar Public in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Subjectieve monitoring zwerfafval 2021