Subjectieve monitoring zwerfafval 2020

Titel: Subjectieve monitoring zwerfafval 2020

Samenvatting: Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten voor 2020 van een kwantitatief onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek naar de gepercipieerde hoeveelheid zwerfafval in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald en loopt sinds 2008. De hoofdvraag van de monitor luidt: Is Nederland wat betreft zwerfafval schoner geworden naar de mening van het algemeen Nederlands publiek?

Datum: december 2020

Auteur: Martin Schalkwijk, Kantar Public

Document: Subjectieve monitoring zwerfafval 2020