Monitoring blikjes en kleine plastic flessen in het zwerfafval. Resultaten eerste helft 2020

Titel: Monitoring blikjes en kleine plastic flessen in het zwerfafval. Resultaten eerste helft 2020

Samenvatting:  Vijfde halfjaarlijkse rapportage, over de meetresultaten tijdens de eerste zes maanden van 2020. Naast de presentatie van de gegevens wordt waar mogelijk duiding gegeven aan de verschillen en/of trends en ook wordt ingegaan op de motie van Kamerlid Dik-Faber van 3 juli 2019 waarin gevraagd wordt om de hoeveelheid plastic die als gevolg van blik in het zwerfafval in het milieu terecht komt.

Datum: 9 oktober 2020

Auteur: Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving

Document: Monitoring-blikjes-en-kleine-plastic-flessen-in-het-zwerfafval-resultaten-eerste-helft-2020 (pdf, 717 kB)