Subjectieve monitor zwerfafval 2022: minder mensen ‘gooien wel eens iets op straat’

Minder mensen geven aan wel eens iets op straat te gooien terwijl zij weten dat het niet hoort. Dat blijkt uit de subjectieve monitor zwerfafval 2022. In 2008 gaven nog drie op de tien Nederlanders (29%) dat aan, in 2022 minder dan een op de tien Nederlanders (7%).

Rijkswaterstaat meet twee keer per jaar hoe schoon mensen Nederland vinden, wat betreft zwerfafval. Deze ‘subjectieve monitor’ bestaat uit een digitale enquête onder 2000 respondenten. Centraal hierin is de vraag of Nederland schoner is geworden.

Eén op de vijf vindt Nederland schoon

Uit de subjectieve monitor zwerfafval van 2022 blijkt dat de mate waarin men Nederland schoon vindt wat betreft zwerfafval onveranderd blijft. Ongeveer één op de vijf Nederlanders zegt Nederland schoon te vinden wat betreft zwerfafval, maar ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dit niet.