Nieuwsbrief Zwerfafval - Meld je aan voor advies op maat - Do’s & don’ts van de afvalbak

november 2023

In deze nieuwsbrief lees je over de activiteiten die Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW uitvoert voor de aanpak van zwerfafval in de transitie naar circulaire economie. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval.

Lees de online versie

Meld je net als 25 enthousiaste gebiedsbeheerders aan voor plasticvrije rivieren

Op 2 november organiseerde het programma plasticvrije rivieren een informatieve bijeenkomst voor gebiedsbeheerders langs de grote rivieren. De gemeenten Wijk bij Duurstede en Buren namen eerder dit jaar deel aan een gratis advies-op-maattraject. Zij vertelden enthousiast over hun succesvolle aanpak om recreatieafval op de rivierstranden aan de Lek te verminderen. 25 aanwezige gemeenten en natuurorganisaties werden door deze voorbeelden geïnspireerd zelf aan de slag te gaan.

Wat zijn de do’s & don’ts van de afvalbak als communicatiemiddel?

Zo’n 75 vakgenoten waren op donderdag 2 november bij de online impactsessie ‘De afvalbak als communicatiemiddel’. Want de afvalbak is een van de beste ambassadeurs en een gedragsbeïnvloeder voor een schone leefomgeving. Maar hoe ziet de ideale bak eruit? Wat zet je erop? En voegen extra’s zoals licht en geluid iets toe? Aan de hand van praktijkvoorbeelden van gemeenten en organisaties beantwoordden we deze vragen – en meer.

Zo houd je jouw strand schoon

De Landelijke Stranddagen vonden dit jaar plaats in Den Helder. Een kleine honderd strandgemeenten, paviljoenhouders, leveranciers en ngo’s bogen zich over vele aspecten van het strand, zoals waterwering, veiligheid bezoekers, de recreatieve en economische functie en natuurlijk: schoon. Samen met KIMO en Stichting de Noordzee heeft het Programma Schone Stranden een workshop gehouden over de basis-op-orde, schoon-boodschappen op het strand en rookvrije stranden.

Bekijk resultaat Cleanup Noordzeekanaal / IJ

Op zondag 29 oktober organiseerde RecycleValley een cleanup bij het Noordzeekanaal en 't IJ in Amsterdam. Voor wie niet kon of wilde meedoen, maar de actie wel een warm hart toedraagt, is vanuit Programma plasticvrije rivieren een manifest ontwikkeld. Wie het ‘manifest schone leefomgeving’ ondertekent, committeert zich aan de verschillende soorten schoon-gedrag. We bieden het instrument kosteloos aan aan iedere actie/organisatie tegen zwerfafval.

Hierdoor waren diverse gemeenten In1dagschoon

Dit jaar zijn in Meppel, Hilversum, Noord-Veluwe, Coevorden, Tiel en Amsterdam cleanup-acties georganiseerd volgens het concept van In1dagschoon. Vanuit het programma Plasticvrije rivieren is bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering hiervan. De organisatie is bijna geheel in handen van een gespecialiseerd bureau. Basisscholieren van groep 7 en 8 vormen de solide basis voor de actie. Daarnaast kunnen vrijwilligers, verenigingen en bedrijven aanhaken. Karakteristiek zijn verder de inzet van een influencer (tot nu toe Milan Knol) en een beloningsapp waarmee de kinderen geld kunnen verdienen voor een goed doel, bijvoorbeeld hun eigen school.
Gemeenten die in 2024 ook mee willen doen kunnen, kunnen zich melden bij addie.weenk@rws.nl.

Zo pakt Kees van der Laan zijn rol bij VNG

‘Zwerfafvalbestrijding moet passen bij de lokale leefomgeving. Niet elke aanpak werkt op elke plek. Dat is de uitdaging én de lol. De VNG helpt gemeenten om dit goed in te richten.’ Kees van der Laan, beleidsadviseur bij de VNG, vertelt op SchoudersonderSchoon waar die ondersteuning uit bestaat. En waarom die zo belangrijk is. ‘Als we als maatschappij volledig circulair willen worden, moeten we van het afval af. Dat is makkelijk gezegd, maar een flinke uitdaging. In deze rol kan ik daar actief aan bijdragen.’

Hierom hebben we een Frans- en Duitstalige handreiking bronaanpak

We zijn ervan overtuigd dat het voorkomen van plastic vervuiling in onze rivieren gebaat is bij een eenduidige monitoring en aanpak. Daarom spannen we ons in om iedereen die hierbij betrokken is in Nederland te informeren en te activeren met onze kennis en maatregelen. Omdat de rivieren niet in ons land beginnen delen we deze inzichten ook graag met andere landen in het stroomgebied.
Onlangs besteedde de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) aandacht aan de inspanningen van lidstaat Nederland. In de vergadering was er aandacht voor het bronaanpakprogramma, gevolgd door een socialmediacampagne in het netwerk. Een mooi moment om de nieuw ontwikkelde webpagina’s in het Frans en Duits te lanceren.

Help jij ons om deze nieuwsbrief te verbeteren?

Elke maand krijg je de nieuwsbrief Zwerfafval in je mailbox. Maar wat vind je eigenlijk van deze nieuwsbrief? En hoe kunnen wij hem verbeteren? Daar proberen we via een korte vragenlijst achter te komen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 2 minuten duren. Bij voorbaat dank voor het invullen! Ga naar de vragenlijst.