Nieuwsbrief Zwerfafval - Netwerkweek 2022

september 2022

In deze speciale editie van de nieuwsbrief zwerfafval lees je over de Netwerkweek Zwerfafval 'Samen op weg naar minder zwerfafval' die Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van IenW, organiseert in de week van 8 – 11 november 2022. Meer informatie vind je op de website Zwerfafval

Lees de online versie

Netwerkweek Zwerfafval: Samen op weg naar minder zwerfafval

Datum:           8 – 11 november 2022
Live:               Dinsdag 8 nov. in Tivoli Vredenburg in Utrecht van 12.30 tot 16.30
Online:           Woensdag 9 tot en met vrijdag 11 november van 08:30 tot 11:00

In de week van 8 – 11 november organiseert Rijkswaterstaat de Netwerkweek Zwerfafval Samen op weg naar minder zwerfafval. Jij bent er toch ook bij? Deze week is bedoeld voor beleidsambtenaren van gemeenten, provincies, waterschappen, gebiedsbeheerders en natuurterreinbeheerders. Tijdens de Netwerkweek Zwerfafval kun je ervaringen uitwisselen en bespreken we nieuwe kennis en ontwikkelingen rond zwerfafval. Wat moeten we vooral blijven doen, en wat niet?

Dinsdag 8 november ontmoeten we elkaar in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De andere dagen zien en spreken we elkaar online, tijdens interactieve webinars. Het volledige programma wordt komende tijd op deze website bekendgemaakt. Schrijf je nu alvast in, zeker als je er dinsdag live bij wilt zijn. We hebben beperkt plek voor 50 personen.

Dinsdag 8 november – Live in Tivoli Vredenburg

Hoe zorgen we samen voor minder zwerfafval? Vandaag delen we nieuwe kennis en ontwikkelingen rond zwerfafval. Wat moeten we vooral blijven doen? En wat niet?

Verschillende sprekers delen hun verhaal:

Peter Smith, oprichter van KLEAN, trapt de dag af, hij vertelt hoe hij op een ludieke manier aandacht vraagt voor zwerfafval.

Maja Valstar, senior beleidsmedewerker zwerfafval bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vertelt je vandaag alles over de implementatie van de nieuwe SUP-wetgeving en wat dit betekent voor jou.

Mark van Waas, senior beleidsadviseur leefomgeving bij VNG, gaat het met je hebben over de SUP-vergoeding: wat betekent die voor de zwerfafvalvergoedingen en wat verandert hierdoor in de gemeentelijke uitvoering?

Na het plenaire deel gaan we het gesprek aan met elkaar in deelsessies. Het doel is elkaar te inspireren door ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We zoeken actief de samenwerking om zwerfafval tegen te gaan.

Woensdag 9 november thema: Zwerfafval aanpakken bij de bron

De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat verschillende pilots uitgevoerd om te voorkomen dat zwerfafval via rivieren bijdraagt aan de plastic soep. De komende vier jaar willen we met gebiedsbeheerders aan de slag om deze pilots op te schalen. Centraal deze dag: hoe gaan we samenwerken en hoe gaan we de kennis en maatregelen landelijk uitrollen zodat zwerfafval in rivieren afneemt? Vanuit Rijkswaterstaat delen we vandaag verschillende voorbeeldprojecten. Het doel is om hierover in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Wat gaat er al goed? En wat kan er beter?

Het precieze programma delen we zo snel mogelijk met je. Hier kun je je alvast inschrijven.

Donderdag 10 november thema: Monitoring van zwerfafval, onmisbaar

Rijkswaterstaat meet 6 keer per jaar hoeveel zwerfafval er in Nederland ligt en wat de samenstelling is. Op 1400 plekken in het land doen we in totaal 25.200 metingen. Ook peilen we digitaal hoe schoon mensen Nederland ervaren. Omdat er steeds nieuwe vragen beantwoord moeten worden, blijven we meetmethodes verbeteren. Hoe doen ze dit in Rotterdam? Amsterdam? Verder delen we een best practice uit Limburg. Hiermee willen we je laten zien wat er allemaal al mogelijk is en handvatten geven om zelf aan de slag te gaan!

Het precieze programma delen we zo snel mogelijk met je. Hier kun je je alvast inschrijven.

Vrijdag 11 november thema: Inspiratie, geef het door

Vandaag staat in het teken van inspiratie. Wat kunnen we van elkaar leren? En hoe gaan we om met de nieuwe ontwikkelingen rond verpakkingen?

Jerôme de la Chambre vertelt namens McDonalds onder andere wat de nieuwe SUP-wetgeving betekent voor de bedrijfsvoering. Hoe gaan ze hier mee om? En wat doet het bedrijf zelf om zwerfafval tegen te gaan?

Ingeborg van Egmond, Rijkswaterstaat (in opdracht van ministerie IenW), deelt de eerste resultaten van de landelijke campagne ‘Natuurlijk raap je ook iets op’ die loopt van 12 september tot en met 23 oktober dit jaar. Welk effect heeft de campagne gehad? Leidt het tot aanknopingspunten waar gemeenten mee verder kunnen?

Het precieze programma delen we zo snel mogelijk met je. Hier kun je je alvast inschrijven.