Afval bijplaatsingen bij containers

Of het nu gaat om een paraplu, bankstel, IKEA-doos, of een doodgewone vuilniszak; bijplaatsingen van afval zijn een lastig probleem voor veel beheerders van (ondergrondse) verzamelcontainers. Hoewel oorzaken variëren, is er altijd sprake van een gedragskwestie. Als beheerder kunt u het gedrag van uw gebruikers sturen. Door de omgeving op een bepaalde manier in te richten en containerplekken op orde te houden.

Of het nu gaat om een paraplu, bankstel, IKEA-doos, of een doodgewone vuilniszak; bijplaatsingen van afval zijn een lastig probleem voor veel beheerders van (ondergrondse) verzamelcontainers. Hoewel oorzaken variëren, is er altijd sprake van een gedragskwestie. Als beheerder kunt u het gedrag van uw gebruikers sturen. Door de omgeving op een bepaalde manier in te richten en containerplekken op orde te houden.

Aan de slag

Voor een effectieve aanpak van bijplaatsingen van afval bij containers doorloopt u een aantal stappen. Het begint bij een goede onderlinge samenwerking en het in kaart brengen van de hotspots. Dit zijn de plekken waar het misgaat. Vervolgens brengt u de basis van de containers, de containeromgeving en communicatie hierover op orde. Zijn er vervolgens nog steeds hotspots? Kies dan voor gedragsinterventies aan de hand van twee bepalende factoren: hoe is de sociale omgeving in de buurt en hoe anoniem is de containerplek. Heeft u hulp nodig om met bijplaatsingen van afval aan de slag te gaan? Maak dan gebruik van deze Handreiking voorkomen van bijplaatsingen die we samen met gedragsbureau Novi Mores voor gemeenten hebben ontwikkeld. Deze handreiking geeft u handvatten om bijplaatsingen in uw situatie aan te pakken aan de hand van een stappenplan. In het eerste deel wordt de aanpak toegelicht, in het tweede deel volgen de gedragsinterventies.


Handreiking voorkomen van bijplaatsingen

Een beschrijving van de aanpak, een stappenplan, informatie over gedragsinterventies en meer.