Beheer

Afvalbakken en inrichting

Afvalbakken zijn de allerbeste ambassadeurs én gedragsbeïnvloeders voor een schone leefomgeving. Betere vormgeving en plaatsing van bakken kan de hoeveelheid zwerfafval tot 50% doen afnemen en dat groene opvallende afvalbakken halen tot 30% meer afval op.

Bijplaatsingen

Voor een effectieve aanpak van bijplaatsingen van afval bij containers doorloopt u een aantal stappen:

  • goede onderlinge samenwerking en het in kaart brengen van de hotspots
  • de basis van de containers, de containeromgeving en communicatie hierover op orde brengen.
  • als er dan nog steeds hotspots zijn: kies voor gedragsinterventies.

Reinigen

Beheer van de openbare ruimte gaat over reinigen (beeldgestuurd, sturen op frequentie of beleving), monitoren (resultaten en aansturing), afvalvoorzieningen (juiste plek en voldoende?) inrichting (nodigt niet uit tot zwerfafval en gemakkelijk op te ruimen) en huishoudelijk afval (afval netjes aanbieden).

Bronaanpak

Verschillende activiteiten kunnen onbedoeld een grote bron van zwerfafval vormen. Bijvoorbeeld het morsen van afval bij inzameling van huishoudelijk afval of verwaaiing van bouwafval uit volle bouwcontainers. Of dieren die vuilniszakken langs de kant van de weg open maken, waardoor huishoudelijk afval zich verspreidt. Het in kaart brengen en aanpakken van deze bronnen is vaak een belangrijke schakel in de brede aanpak van zwerfafval.