Op weg naar circulair textiel? Gebruik de Roadmap!

De mode- en textielbranche bracht in 2017 samen met Rijkswaterstaat de Roadmap Circulair Textiel (pdf, 1.1 MB) uit. Hierin staan de belangrijkste onderdelen van een circulaire textielketen zodat ketenpartijen hun eigen circulaire plannen kunnen maken. Deze Roadmap is ontwikkeld door partijen die deelnamen aan het Platform Circulair Textiel.

Hoe het werkt

Om een circulaire textielketen voor elkaar te krijgen, gaat de roadmap uit van een integraal traject, waarbij in iedere stap van de keten gewerkt moet worden aan een meer circulaire textielketen. De roadmap start dan ook met een gezamenlijke ambitie en geeft vervolgens een overzicht van de activiteiten die nodig zijn om die ambitie te bereiken. Daarnaast geeft de roadmap inzicht in hoe de totale circulaire textielketen er uitziet. Ook staan er twee vragen centraal: Waarop heeft mijn organisatie invloed? En: Welke activiteiten horen daarbij?

In de afbeelding hieronder wordt de onderlinge samenhang tussen alle betrokken partijen weergegeven. Het laat zien dat alle partijen uit de textielketen te maken krijgen met een transitie naar een circulaire textielketen en en dus in actie moeten komen.

De keten van circulair textiel van ontwerpen tot inkopen tot gebriken tot inzamelen enz. Er zijn korte lijnen van inzamelen tot dragen en van sorteren en herwinnen tot verkopen.
De keten van circulair textiel

Zes thema’s

Elke partij houdt zich met een of meerdere stappen bezig uit de keten. Maar het is ook belangrijk dat ze inzicht hebben in de hele textielketen zodat we goede afwegingen kunnen maken.  Circulair Textiel biedt een overzicht van de textielketen aan de hand van zes thema’s:

  • Circulair ontwerpen
  • Circulaire keten/cross sectoraal
  • Mechanische recycling
  • Chemische recycling
  • Verdienmodellen
  • Hulpbronnen

Per thema biedt de roadmap zo concreet mogelijke plannen, acties of mijlpalen (pdf, 1.1 MB) voor de korte, de middellange en de lange termijn. Bovendien wordt per thema de ambitie aangegeven. Veel partijen hebben al veel waardevolle stappen gezet, maar er zijn ook nog uitdagingen voor zowel individuele bedrijven als in de samenwerking tussen bedrijven. Zie ter informatie en inspiratie de initiatieven van deelnemers in 2017.

Sectorplan

In opvolging van de Roadmap hebben brancheorganisaties Modint en INretail in 2019 hun Sectorplan Kleding & Textiel opgesteld. Daarin beschrijven zij vier stappen die nodig zijn om een circulaire textielketen te bereiken:

  • kennisoverdracht
  • innovatie van recycling en hernieuwbaar textiel
  • regelgeving die opschaling bevordert
  • aanpassing van verdienmodellen.

Een invulling van de producentenverantwoordelijkheid voor de UPV textiel maakt deel uit van dit plan.

Meer informatie: sectorplan textiel.