Publicatiearchief

In dit overzicht vindt u ook de wat oudere publicaties, met name over afvalcijfers.

Publicaties over afvalcijfers

2023-02 - Afvalstoffenheffing 2022
2022-02 - Afvalstoffenheffing 2021
2020-08 - Afvalstoffenheffing 2020
2019-02 - Afvalstoffenheffing 2019
2018-12 - Afvalstoffenheffing 2018
2017-12 - Afvalstoffenheffing 2017
2016-12 - Afvalstoffenheffing 2016
2015-12 - Afvalstoffenheffing 2015
2014-10 - Afvalstoffenheffing 2014

2023-03 - Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021 (pdf, 681 kB)
2022-02 - Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020 (pdf, 810 kB)
2021-08 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2019
2020-01 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2018
2019-01 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2017
2017-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2016
2016-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2015
2015-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2014
2014-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2013

2013-02 - Nederlands Afval in Cijfers 2006-2010
2011-02 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2008

2022-05 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2021
2021-03 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2020
2020-05 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2019 (pdf, 938 kB)
2019-04 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2018
2018-04 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017
2017-05 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2016
2016-11 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2015
2015-11 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2014

Publicaties over diverse onderwerpen

2014-10 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en composteren en vergisten
2014-02 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI’s en gft-afval-verwerking
2013-11 - Methodiekrapportwerkveld 66 lucht IPCC - update 2013 
2009-01 - Biomassa in fracties huishoudelijk restafval (pdf, 729 kB)
2008-04 - Handleiding validatie afval binnen E-PRTR (pdf, 959 kB)
2008-03 - Terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot) (pdf, 2.4 MB)

Publicaties van andere organisaties over afval

- Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid (pdf, 897 kB) (Ministerie van VROM, mei 2008)
- Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval (pdf, 290 kB) (Eindrapport Eureco, augustus 2010).

Nog oudere publicaties over afval

Oude publicaties over afval, ook van Uitvoering Afvalbeheer (UA) (bij SenterNovem / Agentschap NL) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO), vindt u in deze overzichten:
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2009), chronologisch (pdf, 36 kB)
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2010), op thema (pdf, 44 kB).

Wilt u een bepaalde publicatie opvragen, maak dan gebruik van het algemene contactformulier.