Handreiking reikwijdte Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De handreiking is een hulpmiddel voor bedrijven om te bepalen welke apparaten vallen onder het begrip ‘elektrische en elektronische apparaten' van de Regeling afgedankte elektr(on)ische apparatuur.

Let op: deze Handreiking is een 'levend document', wat betekent dat het aangepast kan worden als verduidelijking nog nodig blijkt. Download daarom hier altijd de laatste versie.

Zie voor meer informatie over producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische apparaten ook onze pagina:

Elektr(onische apparatuur

Download: Handreiking Reikwijdte RAEEA per 15 augustus 2018