Apparaat of component?

Dit document gaat in op het onderscheid tussen een apparaat en een component.  Het is een hulpmiddel om te bepalen of er producentenverantwoordelijkheid kan zijn bij het in de handel brengen van een elektr(on)isch onderdeel.

Let op: deze toelichting is een 'levend document', wat betekent dat het aangepast kan worden als verduidelijking nog nodig blijkt. Download daarom hier altijd de laatste versie.

Zie ook voor toelichting het document Components versus EEE van de EWRN (european weee registers network).

Zie voor meer informatie over producentenverantwoordelijkheid voor elektrische en elektronische apparaten ook onze pagina:

Elektr(on)ische apparatuur