Archief publicaties

In dit overzicht vindt u ook de wat oudere publicaties, met name over afvalcijfers.

Publicaties over afvalcijfers

2022-02 - Afvalstoffenheffing 2021
2020-08 - Afvalstoffenheffing 2020
2019-02 - Afvalstoffenheffing 2019
2018-12 - Afvalstoffenheffing 2018
2017-12 - Afvalstoffenheffing 2017
2016-12 - Afvalstoffenheffing 2016
2015-12 - Afvalstoffenheffing 2015
2014-10 - Afvalstoffenheffing 2014
2013-10 - Afvalstoffenheffing 2013
2012-10 - Afvalstoffenheffing 2012
2011-06 - Afvalstoffenheffing 2011
2010-07 - Afvalstoffenheffing 2010
2009-05 - Afvalstoffenheffingen 2009

2022-02 - Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2020
2021-08 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2019
2020-01 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2018
2019-01 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2017
2017-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2016
2016-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2015
2015-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2014
2014-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2013
2013-10 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2012
2012-08 - Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2011
2011-11 - Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2010
2010-10 - Afvalverwerking in Nederland gegevens 2009

2013-02 - Nederlands Afval in Cijfers 2006-2010
2011-02 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2008
2009-07 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2007

2022-05 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2021
2021-03 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2020
2020-05 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2019
2019-04 - Samenstelling huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2018
2018-04 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017
2017-05 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2016
2016-11 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2015
2015-11 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2014
2013-05 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012
2011-02 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2011
2011-01 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2010
2010-04 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2009

Publicaties over afvalscheiding

2017-11 - Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen : Resultaten 2016-2017
2006-04 - Succesvol papier inzamelen kan met containers
2003-09 - Aandacht voor afval, ideeën voor gemeenten. Communiceren over afval
2003-06 - Sorteeranalyses: handreiking voor gemeenten
2003-03 - Handreiking bewonersonderzoek afvalscheiding: stappenplan en voorbeeldvragen handreiking 2

Publicaties over andere onderwerpen

2014-10 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en composteren en vergisten
2014-02 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI’s en gft-afval-verwerking
2013-11 - Methodiekrapportwerkveld 66 lucht IPCC - update 2013
2011-11 - Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2011
2010-11 - Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2010
2009-01 - Biomassa in fracties huishoudelijk restafval
2008-04 - Handleiding validatie afval binnen E-PRTR
2008-03 - Terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot)

Publicaties van andere organisaties over afval (op deze website)

- Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid (Ministerie van VROM, mei 2008)
- Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval (Eindrapport Eureco, augustus 2010).

Nog oudere publicaties over afval

Oude publicaties over afval, ook van Uitvoering Afvalbeheer (UA) (bij SenterNovem / Agentschap NL) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO), vindt u in deze overzichten:
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2009), chronologisch
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2010), op thema.

Wilt u een bepaalde publicatie opvragen, maak dan gebruik van het algemene contactformulier.