Publicaties Afval Circulair

Rijkswaterstaat geeft rapporten en brochures uit over afval. In dit overzicht vindt u recente publicaties en publicaties waarnaar in de website verwezen wordt.

Publicaties over afvalcijfers *

Publicaties over afvalscheiding en zwerfafval

Publicaties over circulaire economie

Factsheets over circulaire economie

Diverse publicaties

Publicaties van andere organisaties over afval en CE

* Archief publicaties

>> Overzicht van eerder verschenen publicaties