Websites over nuttige toepassing van afval

Hier vindt u websites over de nuttige toepassing van afval, met name als brandstof.

 • Afval geeft energie
  een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven
 • Biobrandstoffen
  het Productschap MVO houdt zich bezig met biobrandstoffen omdat oliën en vetten en daarvan afgeleide producten een hoge energetische waarde hebben en in veel gevallen als biobrandstoffen kunnen worden ingezet
 • Bio-energie uit biomassacomponenten 
  bioenergie-pagina van Wageningen UR
 • Biomassakaart
  online overzichtkaart van het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland en aangrenzende gebieden in Duitsland en België
 • CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants (W-t-E)
  the umbrella association of the operators of Waste-to-Energy (incineration with energy recovery) plants, representing about 410 plants from 23 countries
 • Energy NL 
  portal voor de professionals die de energietransitie gaan realiseren. Zij vinden hier de informatie die zij nodig hebben om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.
 • ESWET (European Suppliers of Waste-to-Energy Technology)
  European association representing manufacturers in the field of Waste-to-Energy Technology
 • Frituurvet, recycle het!
  lever gebruikt frituurvet in bij een van de inzamelpunten bij u in de buurt. Het ingeleverde frituurvet wordt gerecycled tot onder meer biobrandstof
 • Groen Gas NL
  Stichting Groen Gas Nederland is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie die alle ervaringskennis op het gebied van groen gas verzamelt en bundelt
 • Stichting Platform Bio-Energie
  organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.