Websites over afvalbranche-organisaties

Hier vindt u websites over branche-organisaties in de afvalbranche en verwante branches.

 • Branchevereniging Mobiele Recycling (BMR)
  wil als actieve vereniging de belangen behartigen van de leden en de bedrijven die in de sector van puinrecycling actief zijn en die mobiele installaties inzetten
 • Branchevereniging Recycling Breken en Storten (BRBS)
  vereniging van recyclingbedrijven die van bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval nieuwe bouwmaterialen en andere producten maken. De vereniging bestaat uit puinbrekers en sorteerbedrijven
 • BelangenVereniging Organische Reststoffen (BVOR)
  De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) behartigt de belangen van bedrijven die organische reststoffen op doelmatige en duurzame wijze verwerken
 • Denuo
  de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector
 • EVOFenedex 
  Belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders in de groot- en detailhandel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening
 • FEAD
  FEAD is the European organization which represents the EU's waste management industry. Members are national associations of waste management and environmental services, whose members are private and/or public waste management companies
 • Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG)
  koepel van een zevental brancheverenigingen, die zich allen bezighouden met recycling
 • Municipal Waste Europe
  The network Municipal Waste Europe started 1 June 2008
  The members are national public waste associations and similar
 • NVRD, dé vereniging voor afval en reinigingsmanagement
  Verenigt de belangen van (overheidsgedomineerde) bedrijven, organisaties en gemeenten die zich professioneel bezighouden met afvalbeheerstaken
 • Netherlands Waste Management Partnership (NWMP)
  aims to promote cooperation among companies in the waste management sector and between these companies and the Dutch government
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)
  De grootste organisatie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners
 • Vereniging Afvalbedrijven
  vertegenwoordigt de totale Nederlandse afvalketen (preventie, inzameling, transport, sorteren, reinigen, bewerken, recyclen, composteren, vergisten, rioleringsbeheer, verbranden en storten) met als gezamenlijk doel: de circulaire economie.