Websites over toepassing van afval als brandstof

Voor nuttige toepassing van afval, zie ook de pagina's over preventie en recycling.
Bij bepaalde afvalstoffen is het niet mogelijk om deze voor te bereiden voor hergebruik, en is recycling ook geen optie. Dan kan worden bezien of er andere vormen van nuttige toepassing mogelijk zijn. Dit betekent dat aanwezige materialen of energie (in het geval van brandbare afvalstoffen) in dat afval zoveel mogelijk benut wordt.
Zie ook het beleidskader van het LAP.

Hieronder vindt u websites over de nuttige toepassing van afval als brandstof.

 • Afval geeft energie
  een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven
 • Biobrandstoffen
  het Productschap MVO houdt zich bezig met biobrandstoffen omdat oliën en vetten en daarvan afgeleide producten een hoge energetische waarde hebben en in veel gevallen als biobrandstoffen kunnen worden ingezet
 • Bio-energie uit biomassacomponenten
  Project Biomassa Componenten van Wageningen UR
 • Biomassakaart
  online overzichtkaart van het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland en aangrenzende gebieden in Duitsland en België
 • CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants (W-t-E)
  the umbrella association of the operators of Waste-to-Energy (incineration with energy recovery) plants, representing about 410 plants from 23 countries
 • Energy NL 
  portal voor de professionals die de energietransitie gaan realiseren. Zij vinden hier de informatie die zij nodig hebben om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.
 • ESWET (European Suppliers of Waste-to-Energy Technology)
  European association representing manufacturers in the field of Waste-to-Energy Technology
 • Frituurvet, recycle het!
  lever gebruikt frituurvet in bij een van de inzamelpunten bij u in de buurt. Het ingeleverde frituurvet wordt gerecycled tot onder meer biobrandstof
 • Stichting Platform Bio-Energie
  organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.