Publicaties Afval Circulair

Rijkswaterstaat geeft rapporten en brochures uit over afval. In dit overzicht vindt u recente publicaties en publicaties waarnaar in de website verwezen wordt.

Publicaties over afvalcijfers

12-2017 - Afvalstoffenheffing 2017
12-2016 - Afvalstoffenheffing 2016
12-2015 - Afvalstoffenheffing 2015
10-2014 - Afvalstoffenheffing 2014
10-2013 - Afvalstoffenheffing 2013
10-2012 - Afvalstoffenheffing 2012
06-2011 - Afvalstoffenheffing 2011
07-2010 - Afvalstoffenheffing 2010
05-2009 - Afvalstoffenheffingen 2009

11-2017 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2016
11-2016 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2015
11-2015 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2014
11-2014 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2013
10-2013 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2012
08-2012 - Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2011
11-2011 - Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2010
10-2010 - Afvalverwerking in Nederland gegevens 2009

02-2013 - Nederlands Afval in Cijfers 2006-2010
02-2011 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2008
07-2009 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2007

05-2017 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2016
11-2016 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2015
11-2015 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2014
05-2013 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012
02-2011 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2011
01-2011 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2010
04-2010 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2009

Publicaties over afvalscheiding

11-2017 - Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen : Resultaten 2016-2017
01-2009 - Biomassa in fracties huishoudelijk restafval
04-2006 - Succesvol papier inzamelen kan met containers
09-2003 - Aandacht voor afval, ideeën voor gemeenten. Communiceren over afval
06-2003 - Sorteeranalyses: handreiking voor gemeenten
03-2003 - Handreiking bewonersonderzoek afvalscheiding: stappenplan en voorbeeldvragen handreiking 2

Diverse publicaties

12-2015 - Beleidsverkenning circulaire economie in de bouw
10-2014 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en composteren en vergisten
02-2014 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI’s en gft-afval-verwerking
11-2013 - Methodiekrapportwerkveld 66 lucht IPCC - update 2013
11-2011 - Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2011
11-2010 - Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2010
04-2008 - Handleiding validatie afval binnen E-PRTR
03-2008 - Terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot)

Publicaties van andere organisaties over afval (op deze website)

- Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid (Ministerie van VROM, mei 2008)
- Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval (Eindrapport Eureco, augustus 2010).

Oudere publicaties over afval

Oudere publicaties over afval, ook van Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO), vindt u in deze overzichten:
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2009), chronologisch
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2010), op thema.

Wilt u een bepaalde publicatie opvragen, mail dan naar secretariaat.afvalbeheer@rws.nl