Circulair in de regio

Aan de slag als gemeente of provincie

Nederland is volledig circulair in 2050 en 50% circulair in 2030. Gemeenten en provincies delen deze ambitie. Hoe kun je dit praktisch
uitwerken in beleid en concrete programma’s? Op deze webpagina vind je handreikingen.

Nieuw! Bouwstenen CE-aanpak

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het realiseren van een circulaire economie (CE). Door bijvoorbeeld ambities en doelen te stellen, slimme partnerschappen aan te gaan. En door CE te verankeren in het beleid.

Maar hoe en waar begin je? En hoe kom je verder dan een aantal pilot projecten?

Het instrument Bouwstenen voor een CE-aanpak helpt decentrale overheden op weg om aan de slag te gaan met circulaire economie.

Van het op peil brengen van de basiskennis over CE tot het uiteindelijk opstellen van CE-strategie om ambities en doelen daadwerkelijk te realiseren. Inclusief  verschillende voorbeelden uit de praktijk!

Regionaal werken aan de circulaire economie

Binnen verschillende Regio Deals werken overheden samen met andere regionale partijen aan de transitie naar een circulaire economie. Wil je weten hoe verschillende regio’s dit aanpakken? En welke tips zij hebben voor andere regio’s? Lees de interviews met direct betrokkenen van zeven verschillende regio’s die werken aan een circulaire economie:

Logo Clean tech regio Gelderland en Overijssel, link naar een interview.

Logo Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, link naar een interview.

Regio deal Zwolle Circulair, link naar een interview.

Logo Regio deal Zuid-Hollandse Delta, link naar een interview.

Logo Parkstad stadsregio Limburg, link naar een interview.

Logo Regio deal MidWest-Brabant, link naar een interview.

Logo Regio Deal Noordoost Brabant, link naar een interview.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Meld je aan voor de nieuwsbrief CE in de regio.

Blijf zo op de hoogte van nieuwe circulaire (beleids)ontwikkelingen bij decentrale overheden en regionale samenwerkingsverbanden.

Meer weten?

Luister: naar de podcasts over CE  aangeboden door VNGIPO, UvW in samenwerking met Circularities.

Laat je inspireren: door de gebundelde Regioboeken CE-aanpak voor decentrale overheden (2020).

Kijk verder: meer informatie over het sluiten van de kringloop staat op de sites