Circulair in de regio

Aan de slag als gemeente of provincie

Nederland is volledig circulair in 2050 en 50% circulair in 2030. Gemeenten en provincies delen deze ambitie. Hoe kun je dit praktisch
uitwerken in beleid en concrete programma’s? Op deze webpagina vind je handreikingen.

Regionaal werken aan de circulaire economie

In heel Nederland wordt hard gewerkt aan de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt in de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) dat regionaal beleid cruciaal is voor het bijeenbrengen van partijen en uitwisseling van kennis over de circulaire economie. Partijen in de regio zitten dicht op de grondstofstromen en hebben nauwe contacten. Daardoor kunnen netwerken of ketens relatief eenvoudig tot stand worden gebracht.

Krachtenkaart en kansenkaarten

Op provinciaal niveau heeft het IPO (Interprovinciaal overleg) de Krachtenkaart CE en zijn provinciale kansenkaarten ontwikkeld. Ook binnen enkele Regio Deals wordt volop aan het thema circulaire economie gewerkt.

Lees hieronder welke ambities en ontwikkelingen in de regio’s spelen. En laat je aan de hand van tips en adviezen inspireren om aan de slag te gaan met circulaire economie!

Podcasts en circulaire praktijkverhalen

Laat je inspireren door De Verschilmakers: een podcastserie en circulaire praktijkverhalen voor decentrale overheden. De podcasts en de interviews belichten de toekomst van zes thema’s: bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven, consumenten (burgers) en afval.

Hier schetsen experts de toekomst van hun vakgebied voor 2030 en 2050.

Clean tech regio Gelderland en Overijssel

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Regio deal Zwolle Circulair

Regio deal Zuid-Hollandse Delta

Parkstad stadsregio Limburg

Regio deal MidWest-Brabant

Regio Deal Noordoost Brabant

Regioboeken en bundel CE-aanpak voor decentrale overheden

In 2019 is er per regio een regioboek gemaakt. Daarnaast is er een bundeling met overzicht van de circulaire initiatieven en ambities van alle provincies en van diverse waterschappen, regio’s en gemeenten. Met ook informatie over circulaire economie op Europees en nationaal niveau, de verschillende hulpmiddelen. En een inspiratiepagina over de Circulaire Dienstensector.

Laat je inspireren en verdiep je kennis over circulaire economie met de regioboeken en de bundel met alle regio’s!

Download hier: de totaalbundel Regioboeken. (pdf, 13 MB)

Meer weten?

Podcast: Overheden in de circulaire economie

Luister naar de  podcast Overheden in de circulaire economie met drie bestuurders over goede voorbeelden, aandachtspunten en de rol die je als decentrale overheid kan spelen in een circulaire economie, waarbij samenwerking cruciaal is.

Regioboeken, de delen per regio

Laat je inspireren en verdiep je kennis met de boeken per regio.

Kijk voor meer informatie over het sluiten van de kringloop op: